miércoles, 9 de julio de 2014

Estás aquí:

Calendario: Envio de traballos

Presentación pública

  • 10 de xulio de 2014
  • Presentación pública do Congreso á prensa, institucións, e contacto cos investigadores e investigadoras para convidalos a participar no Congreso.


Peche do prazo de admisión de traballos ao Congreso

  • 15 de setembro de 2014
  • Nesta data todolas investigadoras e investigadores terían que ter presentado un resumo dos traballos que desexen presentar ao Congreso.


Peche do prazo de presentación de traballos para o Congreso

  • 1 de novembro de 2014
  • Nesta data todolas investigadoras e investigadores terían que ter presentado o texto completo dos seus traballos para o Congreso.


Celebración do Congreso

  • 6 a 8 de decembro de 2014
  • Nesta semán levarianse adiante todolos actos do Congreso, tanto os principais como outros que poidan celebrarse de xeito paralelo.